Pożyczka pod zastaw nieruchomości

dom5

Jeżeli chcesz zastawić nieruchomość to ta oferta jest dla Ciebie.

Co przyjmujemy ?

Zastawem może być dowolna nieruchomość:

 • mieszkanie lub dom
 • garaże, miejsce postojowe w hali garażowej, hale, magazyny
 • grunty rolne oraz działki budowlane

Jak działa pożyczka lombardowa pod zastaw nieruchomości?

 • pożyczka jest udzielana na okres od 1 do 6  miesięcy, lub dłużej
 • Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne

Jak pożyczyć pod nieruchomość ?

 • wstępna wycena może się odbyć np. na podstawie opisu nieruchomości, przesłanych zdjęć, dokumentów
 • weryfikowany jest stan prawny nieruchomości
 • Nieruchomość musi mieć wolną hipotekę i  nie może być na niej zastawu bankowego, komorniczego itp.
 • Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. Pożyczający ponosi koszty tego aktu

Jakie dokumenty dot. nieruchomości powinien przygotować do okazania klient ?

W przypadku domu

 • Numer księgi wieczystej;
 • Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia)
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami za prąd, gaz, wodę
 • Fotografie prezentujące działkę, dom oraz poszczególne pomieszczenia domu

W przypadku mieszkania

 • Numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej KW wystarczy zaświadczenie ze spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych, lub o ich wysokości
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami za prąd, gaz, wodę
 • Fotografie prezentujące budynek mieszkalny wraz z wejściem do budynku, klatkę schodową i poszczególne pomieszczenia mieszkania

W przypadku działki

 • Numer księgi wieczystej
 • Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia)
 • Fotografie prezentujące teren działki (dokładnie ilustrujące obszar i otoczenie wokół działki)

Jak wyceniamy ?

 • Wycena jest sporządzana na podstawie średniej rynkowej ceny nieruchomości oraz stanu technicznego nieruchomości w trakcie udzielania pożyczki.
 • Za każdym razem przeprowadzamy oględziny nieruchomości

Czy w trakcie zawierania pożyczki trzeba się wymeldować ?

 • nie, nie trzeba się wymeldowywać
 • przez cały okres pożyczki nieruchomość zostaje we władaniu pożyczkobiorcy

Czy pożyczka lombardowa jest bezpieczna ?

 • Klient może czuć się bezpiecznie gdyż warunki pożyczki zawarte są w umowie i są niezmienne w trakcie trwania umowy
 • po spłaceniu pożyczki nieruchomość wraca do pożyczkobiorcy

Kto ponosi koszty aktu notarialnego?

 • umowa pożyczki zawierana jest w formie aktu notarialnego. Koszty podpisania umowy ponosi pożyczkobiorca i mogą być odliczone z kwoty pożyczki

Czy można użytkować zastawioną nieruchomość?

 • W trakcie trwania umowy klient użytkuje nieruchomość jak dotychczas z zachowaniem uwagi by nie pogarszać stanu nieruchomości na której widnieje zabezpieczenie pożyczki

Ile i jak będę musiał oddać?

 • Warunki udzielenia pożyczki są zawsze negocjowane indywidualnie i oprocentowanie zależy od wielu czynników specyficznych dla danej pożyczki
 • odsetki płatny są co miesiąc lub na koniec umowy
 • kapitał płatny jest co miesiąc lub na koniec umowy

Czy są pobierane opłaty wstępne prowizje lub inne opłaty?

 • nie pobieramy opłaty za rozpatrzenie wniosku, prowizji ani innych opłat przed zawarciem umowy
 • po zawarciu umowy i wypłacie środków może być pobrana prowizja, zależy to od wynegocjowanych warunków

Jak szybko przyznawana jest pożyczka ?

 • procedura przyznania pożyczki pod zastaw nieruchomości trwa od 3-14 dni. Wszystko zależy jak szybko pożyczkobiorca skompletuje wszystkie dokumenty
 • Nadesłane dokumenty są weryfikowane i analizowane, następnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu pożyczki