Nieruchomości

dom5

Jeżeli chcesz zastawić nieruchomość to ta oferta jest dla Ciebie.

Co przyjmujemy ?
Zastawem może być dowolna nieruchomość:
● mieszkanie lub dom
● garaże, miejsce postojowe w hali garażowej, hale, magazyny
● grunty rolne oraz działki budowlane

Jak działa umowa lombardowa pod zastaw nieruchomości?
● okres umowy wynosi od 1 do 6 miesięcy lub dłużej
● rozpatrzenie wniosku jest całkowicie bezpłatne

Jak zastawić nieruchomość?
● wstępna wycena może się odbyć np. na podstawie opisu nieruchomości, przesłanych zdjęć, dokumentów
● weryfikowany jest stan prawny nieruchomości
● Nieruchomość musi mieć wolną hipotekę i nie może być na niej zastawu bankowego, komorniczego itp.
● Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. Klient ponosi koszty tego aktu

Jakie dokumenty dot. nieruchomości powinien przygotować do okazania klient?

W przypadku domu
● Numer księgi wieczystej;
● Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości
● Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
● Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia)
● zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za prąd, gaz, wodę
● Fotografie prezentujące działkę, dom oraz poszczególne pomieszczenia domu

W przypadku mieszkania
● Numer księgi wieczystej a jeżeli nieruchomość nie ma założonej KW wystarczy zaświadczenie ze spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
● Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości
● Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych, lub o ich wysokości
● zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za prąd, gaz, wodę
● Fotografie prezentujące budynek mieszkalny wraz z wejściem do budynku, klatkę schodową i poszczególne pomieszczenia mieszkania

W przypadku działki
● Numer księgi wieczystej
● Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości
● Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
● Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia)
● Fotografie prezentujące teren działki (dokładnie ilustrujące obszar i otoczenie wokół działki)

Jak wyceniamy?
● Wycena jest sporządzana na podstawie średniej rynkowej ceny oraz stanu technicznego nieruchomości
● Za każdym razem przeprowadzamy oględziny nieruchomości

Czy w trakcie zawierania umowy trzeba się wymeldować?
● nie, nie trzeba się wymeldowywać
● przez cały okres umowy nieruchomość pozostaje we władaniu klienta

Czy pożyczka lombardowa jest bezpieczna?
● klient może czuć się bezpiecznie gdyż warunki umowy zawarte są pisemnie i nie zmieniają się w okresie jej obowiązywania
● po zakończeniu umowy nieruchomość wraca do klienta
● brak ukrytych kosztów

Kto ponosi koszty aktu notarialnego?
● umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. Koszty podpisania umowy ponosi klient i mogą być odliczone z kwoty pożyczki

Czy można użytkować zastawioną nieruchomość?
● W trakcie trwania umowy klient użytkuje nieruchomość jak dotychczas z zachowaniem uwagi by nie pogarszać stanu nieruchomości na której widnieje zabezpieczenie pożyczki

Ile i jak będę musiał/ła oddać?
● Warunki udzielenia pożyczki są zawsze negocjowane indywidualnie i oprocentowanie zależy od wielu czynników specyficznych dla danej umowy
● odsetki płatne są co miesiąc lub na koniec umowy
● kapitał płatny jest co miesiąc lub na koniec umowy

Czy są pobierane opłaty wstępne prowizje lub inne opłaty?
● nie pobieramy opłaty za rozpatrzenie wniosku, prowizji ani innych opłat przed zawarciem umowy
● po zawarciu umowy i wypłacie środków może być pobrana prowizja, zależy to od wynegocjowanych warunków

Jak szybko przyznawane są pieniądze?
● procedura trwa od 3-14 dni. Wszystko zależy jak szybko klient kompletuje wszystkie dokumenty
● Nadesłane dokumenty są weryfikowane i analizowane, następnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu pieniędzy